Garantiesysteem

Garantiesysteem

Een zeker gevoel en keiharde garantie met UZIN UTZ België

Uw vloer is ook ons visitekaartje. Uw vakmanschap, in combinatie met de kwaliteit van onze merken bepaalt de indruk die wij bij uw opdrachtgever achterlaten. Topkwaliteit en een goed advies staan bij ons voorop. Om dit te benadrukken, bieden wij het UZIN UTZ België Garant-Systeem


Wat dekt het UZIN UTZ België Garant-Systeem?

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Het UZIN UTZ België Garant-Systeem biedt bij schade een uitkering per project tot maximaal de vervangingssom met een maximum van 750.000 euro. De garantieperiode bedraagt 5 jaar.

Onze moedermaatschappij, Uzin Utz SE, heeft ook een uitgebreide productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten van vergoeding.

De producten van UZIN UTZ België worden geproduceerd met een kwaliteitssysteem. Dit houdt o.a. in dat de door UZIN UTZ België geleverde producten en diensten ook voldoen aan de beschrijvingen zoals neergelegd in onze technische productdocumentatie.

Ontdek uw 6 voordelen  

Waarom kiezen voor het UZIN UTZ België Garant-Systeem?

 1. Extra zekerheid voor uw opdrachtgever
  • 5 jaar zekerheid
  • zo min mogelijk overlast voor uw opdrachtgever
  • geeft toegevoegde waarde aan uw project
 2. Veilig en kosteloos
  • eenvoudig
  • geen premie
  • geen eigen risico
  • biedt zekerheid aan uw opdrachtgever
 3. In combinatie met alle soorten vloerbedekking
 4. Technische ondersteuning
 5. Meer kans bij binnenhalen van een project
 6. De dekking is wereldwijd  

Voorwaarden

Indien UZIN UTZ België aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door een gebrek in een door UZIN UTZ België geleverd product en/of door een gebrek in een door UZIN UTZ België gegeven schriftelijk advies, worden de vervangingskosten vergoed.

Het UZIN UTZ België Garant-Systeem treedt alleen in werking als u hiertoe het initiatief neemt door de garantie aan te vragen.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Deze garantie geldt pas als u het door UZIN UTZ België getekende formulier heeft ondertekend en aangetekend heeft teruggestuurd. Na afloop van het project wordt het garantiecerfcaat overhandigd en is het van kracht wanneer alle afspraken en adviezen werden opgevolgd.

Een gegarandeerde veiligheid in enkele stappen.

 1. U dient het aanvraagformulier in te vullen en terug te sturen naar UZIN UTZ België. Dit formulier kan u opvragen via onze commerciële binnendienst.
 2. UZIN UTZ België zal de projectgegevens schriftelijk vastleggen.
 3. Wij leveren een schriftelijk advies af op basis van de huidige toestand van de werf.
 4. De garantieovereenkomst wordt in tweevoud naar u verstuurd (één exemplaar voor u en één exemplaar voor UZIN UTZ België).
 5. U dient 1 exemplaar van de garantie-overeenkomst te ondertekenen en voor aanvang van het project aangetekend terug te sturen.
 6. U meldt bij UZIN UTZ België dat het project gereed is.
 7. Wij sturen u rechtstreeks een garantiecertifcaat op.

Ondernemen met UZIN UTZ België is ondernemen met gezond verstand. 

Bouw zekerheden in. Voor uzelf, maar zeker ook voor uw opdrachtgever. Kies voor de beste technische en meest veilige oplossing en voor duurzaamheid. Kies voor de zekerheid van het UZIN UTZ België.

Garant-Systeem:

 • 5 jaar zekerheid voor u en uw opdrachtgever
 • Gratis, veilig en eenvoudig
 • Garantie op alle UZIN UTZ België producten in combinatie met alle soorten vloerbedekking conform de geldige norm
 • Technische ondersteuning

Meer informatie over ons garant-systeem?

Neem dan zeker contact met ons op!

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw