Nieuwe vloerbekleding zorgt voor meer daglicht en ruimtebeleving

Data

Gebouwtype Health & Care
Land België

In het centrum van Borsbeek wordt Woonzorgcentrum (WZC) Compostela gefaseerd gerenoveerd en verfraaid. Dankzij de nieuwe vloerbekleding van de gemeenschappelijke leefruimtes genieten de bewoners van meer daglicht en een aangenamere ruimtebeleving. Geerts Interieur en Unipro werkten samen een goed onderbouwde vloeroplossing op maat uit. Door de strakke planning,de goede coördinatie en de vakkundige uitvoering was er minimale hinder voor de bewoners.
Ingezette producten;

  • UZIN PE 630
  • UZIN NC 150
  • UZIN NC 182
  • UZIN PE 360 PLUS
  • UZIN PE 280
  • UZIN RR 201
  • UZIN NC 170
  • UZIN KE 2000 S

WZC Compostela in Borsbeek maakt deel uit van de gelijknamige vzw die een zestal zorginstellingen in de Antwerpse regio groepeert. Het WZC in Borsbeek,opgericht in 1985, is de oudste instelling van de groep. Oorspronkelijk een rusthuis voor bejaarden, biedt de instelling nu alle zorgfaciliteiten voor senioren aan. Het WZC huisvest 98 senioren en werd inmiddels uitgebreid met een dagverzorgingscentrum. Er zijn ook vier kamers voor kortverblijf, een dienstencentrum,en twee gebouwen met elk 15 assistentiewoningen. Het hoofdgebouw omvat vier bouwlagen. Op de benedenverdieping vinden we het onthaal, kantoren, kine-ruimtes en de grootkeuken. Op de verdiepingen zijn er telkens 32 bewonerskamers en 2 kamers voor kortverblijf. De tweede verdieping is een gesloten afdeling voor personen met dementie. In de voorbije decennia werd gefaseerd gerenoveerd en verfraaid.Naast de preventieadviseur en de interieurarchitecte worden ook de medewerkers van het WZC nauw betrokken bij de herinrichtingsplannen.

Meer daglicht en ruimtebeleving

Uit tevredenheidsbevragingen bij residenten en medewerkers bleek dat de ruimtebeleving op de verdiepingen voor verbetering vatbaar was, lees daglichtvriendelijker en huiselijker kon. De donkerrode vloertegels smoorden de inval van daglicht, de passage van dienstkarretjes en rolstoelen zorgde voor geluidshinder,en losliggende tegels verhoogden het valrisico. “Er werd beslist in een eerste fase de vloer, het meubilair en de gordijnen van de gemeenschappelijke ruimtes aan te pakken. Om redenen van veiligheids- en uitvoeringstechnische aard werd er in functie van de brandcompartimentering gewerkt. Het uitvoeren van werken in een zorgomgeving vraagt een doorgedreven samenwerking tussen alle betrokken partijen.Om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken was een strakke planning cruciaal. Er werd per verdieping gewerkt, wat telkens ongeveer één week in beslag nam. ’s Morgens voor aanvang van de werkzaamheden werden de residenten naar de benedenverdieping gebracht en na het beëindigen van de dagwerkzaamheden konden ze terug naar hun kamer worden gebracht”, aldus Annie Coninx, directiemedewerker van WZC Compostela.

Korte droogtijd cruciaal

De vloer werd geplaatst door de firma Geerts Interieur uit Mol. Dit familiebedrijf is gespecialiseerd in alle soortenvloerbekleding, op stenen vloeren na.“De bestaande tegelvloeren werden aaneen grondige inspectie onderworpen.In functie van de strakke uitvoeringstermijnen de budgettaire planning werd beslist de stenen tegelvloer niette verwijderen, en de stenen plinten te behouden. Branddeuren en dorpels werden aangepast. Door de korte tijdspanne waarbinnen het project moest gerealiseerd worden, was de keuze van de materialen zeer belangrijk”, aldus zaakvoerder Marc Jacobs. Er werd een oplossing uitgewerkt op basis van een technisch advies geformuleerd door Unipro-België. Len Janssen, Sales Manager Unipro: “Op de eerste verdieping lag er een tegelvloer met brede voeg, stabiel maar zeer ongelijk. Met de voegvullende primer UZIN PE 630 konden de grootste oneffenheden in één enkele bewerking worden weggewerkt. Na droging werd er geëgaliseerd met UZIN NC 150, wat een perfect vlakke vloer opleverde. Op de tweede en de derde verdiepverdieping was de vloer op verschillende plaatsen onstabiel en waren er voegen losgekomen.Tegels die volledig los lagen, werden verwijderd. Er werd opgevuld met snelcement UZIN NC 182 en plaatselijk voorgestreken met UZIN PE 360. Op de overige tegelvloeren zorgt de UZIN PE280 primer voor een goede hechting. Daarbovenop werd een UZIN RR 201 glasvezel renovatievlies uitgerold, en vervolgens een UZIN NC 170 egalisatielaag aangebracht. De stabiliteit van de vloeren in de toekomst is gegarandeerd.Bij dit project zat de uitdaging vooral in het egaliseren van de tegelvloeren.”

Onderhoudsvriendelijker

Voor de nieuwe vloerbekleding ging de voorkeur uit naar Pearlazzo van Objectflor,een lichtgrijze, lichtgespikkelde, homogene PVC in banen die verlijmd werd met UZIN KE 2000 S. Bouwheer en binnenhuisarchitecte opteerden voor lichte kleuren, zowel wat vloeren, gordijnen als meubilair betrof. De nieuwe PVC-vloer zorgt voor beduidend meer inval van daglicht en is ook onderhoudsvriendelijker dan de stenen tegelvloeren met voegen. “We beschikken over een zeer ervaren team van 7 plaatsers. Toch was ook dit project in zekere zin een leerschool, omdat het de eerste maal was dat we het UZIN RR 201 glasvezelrenovatievlies toepasten. De strakke planning, de nauwgezette opvolging vanuit Unipro en de goede coördinatie vanuit het WZC hebben bijgedragen tot een kwalitatief en duurzaam eindresultaat”, aldus Jacobs. Geerts Interieur voorzag ook WZC Cleo in Berchem - eveneens deel uitmakend van vzw Compostela van nieuwe vloerbekleding.

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw